AyutthayaJob.com - ศูนย์รวม งานอยุธยา

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอยุธยา หางานอยุธยา สมัครงานอยุธยา

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานประจำ

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น จังหวัดนครสวรรค์
อยุธยา
(อุทัย, อุทัย)

พนักงานประจำมินิบิ๊กซี สาขา คลองพยอม

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วิเชียรกลอนสุคนธ์อุปถัมธ์
อยุธยา
(พยอม, วังน้อย)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน ตามอัธยาศัย อัธยาศัย
อยุธยา
(โพธิ์เอน, ท่าเรือ)

maintenance

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการอยุธยา
อยุธยา
(บ้านพลับ, บางปะอิน)

พนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อยุธยา
(บ้านเลน, บางปะอิน)

พนักงานขาย ,เจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบพระนครศรอยุธยา
อยุธยา
(นครหลวง, นครหลวง)

จัดซื้อ ธุรการ

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(พระแก้ว, ภาชี)

ขนักงานขับรถ

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)

ขับรถ

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ภาษา สังคม 
ร.ร สิงห์บุรี
อยุธยา
(ตาลาน, ผักไห่)

แม่บ้านและอาหาร

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)

ช่างเขียนแบบ, ฝ่ายแบบ, พัสดุ , sale

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(สามเรือน, บางปะอิน)

พนักงาน

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อยุธยา
(บ้านช้าง, อุทัย)

พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
อิสลามวิทยาลัย
อยุธยา
(บ้านกรด, บางปะอิน)

พนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
อยุธยา
(วังจุฬา, วังน้อย)

พนักงานขับรถ

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิลป-ภาษาอังกฤษ 
รร.วัดทรงธรรม
อยุธยา
(ระโสม, ภาชี)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อยุธยา
(พูทเลา, บางปะหัน)

พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย 
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
อยุธยา
(.ลุมพลี, พระนครศรีอยุธยา)

IT Support,ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

25 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป (General Management) 
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(บ้านนา, มหาราช)

พนักงานขาย

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

พนักงาน

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อยุธยา
(ท่าเรือ, ท่าเรือ)

 
 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 
 

.